SWOHP CV

Özgeçmişinizi Güçlendirmenin Yeni Adı : SWOHP Özgeçmiş

İkpaylasim.com okurları merhaba. İş hayatında deneyimlediğim teorik ve pratik bilgileri böylesine güzel bir mecrada sizinle paylaşacağım için çok mutluyum. İlk yazımda sizlere özgeçmişinizi güçlendirme yönelik yazımı paylaşacağım.

İş görüşmelerinde iş için başvurduğunuz kurumla aranızdaki ilk bağlantı özgeçmişiniz aracılığı ile olur. Öyle ki siz ilgili yöneticilerle yüz yüze görüşmeden önce özgeçmişiniz sizi anlatır. Eğer sonuç olumlu olur ise, bir sonraki adıma yani yüz yüze görüşemeye geçilir. Özgeçmişinizin sizi iyi bir şekilde ifade etmesi için, olabildiğince güçlü olması gerekmektedir. Özgeçmişinizi güçlü kılmak içinde birtakım sistematik planlar yapmanız gerekiyor.

ÖZGEÇMİŞTE SWOT ANALİZİ

Özünde SWOT Analizi işinizle ilgili alanlarda güçlü ve güçsüz yanlarınızı görmenizi, gelecekte sizi bekleyen fırsatlar ve tehlikelere karşı hazırlığınızı bugünden yapmanızı sağlayan bir disiplindir. Çoğunlukla pazarlama alanında şirket ve sektör analizi olarak kullanılmaktadır. Zaman içerisinde üniversitelerde, seminerler ve çeşitli eğitimlerde bu analizin kişinin kendisi üzerine de uygulanabileceği dile getirilmiştir. Bu düşünce hızla yayılarak hemen hemen herkesçe kabul edilmiştir. Hatta öyle ki bu analizin iş gören adaylarının özgeçmişlerinde de kullanılabileceği sesi giderek yükselmiştir.  Bu seslerin bir kısmı bazı dayanaklara göre çıkmaktayken büyük bir kısmı kulaktan dolma söylemlerden ibarettir. İş hayatına baktığımızda birçok kurum Kişisel SWOT Adı altında bu çalışmayı özgeçmişlere uygulamaktadır.

ÖZGEÇMİŞTE NEDEN SWOT DEĞİL SWOHP?

Dört bölümden oluşan SWOT Analizi, bireyler açısından düşünüldüğünde; bireyin güçlü, güçsüz, fırsat ve tehditlerini ortaya çıkarmak amacıyla oluşturulmuş bir analizdir. Bazı yabancı kaynaklarda SWOT Analizinin özgeçmişlere uygulanabileceği ifade edilmekle birlikte, SWOHP cephesinden bu görüşe tamamen karşı çıkılmaktadır. Şöyle ki, güçlü ve güçsüz özellikler, iş başvurularında birey açısından kabul edilebilir olur iken, fırsat ve tehditler asla kabul edilemez. Çünkü iş görüşmelerinden rakiplerin bilinirliği konusunda tam bir belirsizlik durumu vardır, dolayısıyla kişiyi rakipleri karşısında tehdit oluşturacak ve fırsat yaratacak etmenler belirlenemez. Bu da bireyin SWOT’ unu özgeçmişinde tam olarak uygulayamamasına neden olmaktadır. Ama bireyi içselleştirdiğimizde, yani bireyi salt olarak ele aldığımızda, rakipleri karşısında onu öne geçirecek şey güçlü özelliklerinin rakiplerinden fazla olmasıdır. Ne kadar fazla güçlü olursa özgeçmiş, mülakata çağırılma oranı o kadar fazla olacaktır. Bu da birey tarafından istenen ve beklenen bir sonuçtur.

ÖZGEÇMİŞTE SWOHP ANALİZİ

SWOHP Analizi – Özgeçmiş Uygulaması, özgeçmişte yer alan bölümlerin güçlü ve güçsüz yönlerinin belirlenmesi, güçsüz özelliklerin nasıl güçlüye çevrileceğini ve de nasıl uzun vadeli hale getirileceğini sorgulayan bir tekniktir.

ÖZGEÇMİŞTE SWOHP ANALİZİNİN AMACI

Bir birey için içsel ve dışsal durumlar vardır. İçsel durumlar bireyin kendi potansiyel gücü, dışsallık ise bireyin üçüncü kişilere bağlı potansiyel gücünü gösterir. Bir işe başvururken kilidi açan anahtar olan özgeçmişinizin önemi bu anlamda çok şey ifade etmektedir. Fakat potansiyel güçlere bakıldığında durum biraz farklıdır özgeçmiş açısından. Şöyle ki, birey bir işe başvururken dışsal gücü kullanamaz. Çünkü kendisi için fırsat ve tehdidi bilemez. Sözgelimi bir iş başvurusu için 10 kişi başvurmuş olsun. Bu 10 kişinin kendini tanıma olasılığı 10/ülke nüfusudur. Dolayısıyla bu da ülkemiz nüfusunun 70 milyon kabul edildiği bir tabloda; 1/7 000 000 ‘dur. Böyle bir durumda, birey kendisi için fırsat ve tehdit oluşturabilecek şeylere hakim olması neredeyse imkansızdır.

Peki Ne Yapmalı?

Dışsal potansiyel gücün bu kadar yetersiz kaldığı bir durumda, birey kendisi için fırsat ve tehdidi oluşturacak etmenlere yönelmek yerine gücü içselleştirerek, potansiyeli gerçeğe dönüştürmelidir. Zaten bunu başarabilen birisi diğer başvuru sahipleri iş gören adayları (rakipleri) karşısında kendi fırsatını yaratmış olacaktır. İşte SWOHP Analizi bireyin potansiyelini içselleştirerek gücünü maksimuma çıkarmasına olanak sağlayan bir analizdir.

ÖZGEÇMİŞDE BAZ ALINAN KONULAR

Farklılık göstermekle birlikte genel olarak bir özgeçmiş on bölümden oluşmaktadır. Fakat SWOHP görüşü olarak bu zamana kadar birçok şablon CV’ lerde göz ardı edilen “Projeler” bölümünü de ekleyerek onbir bölüm üzerinden değerlendirilecektir.

Neden ”Projeler” Bölümü Eklendi ?

İş hayatında çalışmalarda bulunanların birçoğu işi gereği proje hazırlamaktadır. Hazırlanan bu projelerdeki başarılar, kişilerin yıllar boyu çalışmalarının, deneyimlerinin sonucu olarak karşımıza çıkmaktadır. Dolayısıyla zamansal anlamda az sürede hakkında çok bilgi alınabilecek bir bölümdür “Projeler” bölümü. Bu sebeple SWOHP Şekl-i CV’ de yer alacaktır.

Hangi bölümlerde güçlülük oranlarının nasıl arttırılacağı ise aşağıda verilmiştir :

 1. Kişisel Bilgiler
 2. Kariyer Hedefi
 3. Eğitim
 4. İş Deneyimi
 5. Bilgisayar Bilgisi
 6. Seminerler
 7. Sertifikalı Eğitim Programları
 8. Projeler
 9. Yabancı Dil
 10. Organizasyonlar
 11. Referanslar

İSTİSNAİ DURUMLAR VE GÖZ ARDI EDİLENLER

Özgeçmişlerin içeriğini oluşturan bilgilerin üç şekilde olduğunu düşünürsek, üç aşmalı bir çalışmadan söz edebiliriz. Kısa, orta ve uzun dönemlerde elde edilen çalışmalar. Mesela özgeçmişinizde eğitim durumunda üniversite yazabilmek yaklaşık olarak 16 senelik çalışmayı gerektirir. Bu çok uzun bir süredir. Sözgelimi siz üniversite mezunu değilseniz, bu bir güçsüz özelliktir, bu durumu güçlü hale çevirmek için üniversite okumalısınız gibi bir sonuç çıkarmaya kalkarsak işin içinden çıkılmaz bir hal alır. Dolayısıyla bu analizde uzun vadeli yapılabilecek çalışmalar göz ardı edilmiştir. Analizde yer alan sıra bölümü “Order” yalnızca kısa ve orta vade de geçerli olanlarda yapılacaktır.